Τρόποι συμμετοχής

- Μπορείτε να εργαστείτε εθελοντικά σε κάποιες από τις τρέχουσες δράσεις μας...

- Έχετε μια καλή ιδέα ; Μπορούμε από κοινού να οργανώσουμε μια δράση....!

- Μπορείτε να προσφέρετε οικονομικούς ή άλλους πόρους...

Σε κάθε περίπτωση επικοινωνείστε μαζί μας με έναν από τους τρόπους ΕΔΩ.