Έρευνες & Δημοσιεύσεις


Ακολουθούν (με αλφαβητική σειρά το ερευνητικό έργο και οι δημοσιεύσεις των μελών & συνεργατών του φορέα, Καραγιάννη Ο., Μαβής Α., Σπέης Γ.)

Έχουν πραγματοποιηθεί οι εξής ερευνητικές εργασίες Καραγιάννη Ο.:
 1. 2012 : Έρευνα σχετικά με τις κοινωνικοοικονομικές επιδράσεις του φαινομένου της δεύτερης κατοικίας στους επαγγελματίες της Άνδρου
 2. 2011 : Ανάληψη τμήματος μελέτης σχετικά με τη διάσταση του φύλου στην τουριστική ανάπτυξη στις Κυκλάδες που ανατέθηκε σε ανεξάρτητο ερευνητή από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας. Στα πλαίσια του έργου αυτού έγινε επεξεργασία δευτερογενών κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών δεδομένων των νησιών Άνδρος, Τήνος, Μύκονος και Θήρα, ενώ πραγματοποιήθηκαν και συνεντεύξεις στα νησιά Άνδρο και Τήνο σε εργαζόμενους και επαγγελματίες του τουριστικού τομέα
 3. 2011: Έρευνα ιδιοκτητών δεύτερων-εξοχικών κατοικιών στην Άνδρο
 4. 2010 : Έρευνα νόμιμης οικοδομικής δραστηριότητας στην Άνδρο σχετικά με την εξοχική κατοικία
 5. 2010 : Καταγραφή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων πυρκαγιών της Άνδρου την περίοδο 9/2003-9/2010
 6. 2009 : Έρευνα ικανοποίησης (τουριστών) πεζοπορικού τουρισμού στην Άνδρο 
 7. 2009 : (μαζί με Γ. Σπέη) Διενέργεια συνεντεύξεων για την καταγραφή προφορικής ιστορίας στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Άνδρου
 8. 2005 : Έρευνα σχετικά με την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην Άνδρο
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εξής ερευνητικές εργασίες (Καραγιάννη Ο.):
 1. Έρευνα σχετικά με τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις του φαινομένου της εξοχικής κατοικίας στην Άνδρο
 2. Συνεντεύξεις για την καταγραφή προφορικής ιστορίας στην Κεντρική Άνδρο
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους, ΜΜΕ και αδημοσίευτα κείμενα (Καραγιάννη  Ο.) : 
 • Karayiannis Ο., Ιakovidou Ο., Tsartas P., (accepted 2012)   The Second Homes Phenomenon within   the Tourism Context : Historical, Symbolic Aspects and Policy Issues in Greece : The Cyclades Case Study, to be published in Roca Z. (Ed.) Second Homes in Europe, Ashgate, UK, 2012
 • Karayiannis Ο., Ιakovidou Ο., Tsartas P., (2010)   Il fenomeno dell’abitazione secondaria in Grecia esuoi rapporti con il turismo, in Tullio Romita (Ed.) Il turismo residenziale-Il fenomeno della mobilità turistica residenziale in Europa: nuovi stili di vita e sviluppo sostenibile del turismo, (pp. 91-109), Franco Angeli, Italy-Milano
 •  Spilanis G., Karayiannis O. 2009, Tourism and environment: Pressures of tourism related constructionactivity on the natural environment of host areas - Attempting a survey in the Cyclades, Tourismos : an International Multidisciplinary Journal of Tourism, Vol: 4 Issue: 4, 17-34
 • Καραγιάννη Ο., (2007), Τουρισμός δεύτερης κατοικίας: Αξιολόγηση των επιδράσεων του φαινομένου στον Ελληνικό  νησιωτικό χώρο., Αδημοσίευτη πρόταση διδακτορικής διατριβής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Διατμηματικό Μεταπτυχιακό «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού», Χίος
 • Καραγιάννη Ο., Σπιλάνης Ι., (2007), Πρόταση για τη μελέτη και ανάπτυξη πεζοπορικού τουρισμού στις Κυκλάδες, Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης, Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου, πρόταση που υποβλήθηκε στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων, μετά από τη σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος του φορέα.
 • Καραγιάννη Ο., (2007), Η δόμηση στις Κυκλάδες τις τελευταίες 10ετίες : Μια απόπειρα καταγραφής και αξιολόγησης, στο ηλεκτρονικό περιοδικό του Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου, διαθέσιμο στο 13ο Τεύχος, Μάιος 2007, http://old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=816
 • Καραγιάννη Ο., (2006), αδημοσίευτη μονογραφία για την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης με τίτλο Βιώσιμη ανάπτυξη και βιωσιμότητα : ιστορικά και αντιληπτικά πλαίσια-λειτουργικές προσεγγίσεις, σελ. 85 συμπεριλαμβανομένων πινάκων και βιβλιογραφίας.
 • Καραγιάννη Ο., (2005), ‘Νέα’ τουριστικά προϊόντα : Κοινωνική έρευνα απόψεων και αντιλήψεων στην Άνδρο, Πτυχιακή εργασία στα πλαίσια ολοκλήρωσης του Μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Διοίκησης Τουρισμού και Τουριστικών Επιχειρήσεων, Πάτρα : Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Εκδόσεις βιβλίων, έρευνες & αδημοσίευτα κείμενα Γ.Σπέη  :  
 • Σπέης Γ., (2011), “Ο ταβλόμυλος της Άνδρου», Συλλογή πληροφοριών για τον Οριζόντιο Ανεμόμυλο της Άνδρου. Συγγραφή εθνογραφικής μελέτης για την τέχνη του μυλωνά στον Οριζόντιο Ανεμόμυλο της Άνδρου, Φίλοι του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης
 • Σπέης Γ., (2009-2011) Συλλογή εθνογραφικού υλικού στη Κέα και συγγραφή βιβλίου για το πολιτιστικό τοπίο. Ανέκδοτο.
 • Σπέης Γ., (2009-2011) Συλλογή εθνογραφικού υλικού στη Άνδρο και συγγραφή βιβλίου για το πολιτιστικό τοπίο της κοιλάδας των Στενιών – Αποικιών Άνδρου. Ανέκδοτο.
 • Σπέης Γ., (2010) Συγγραφή βιβλίου μετά από μελέτη χειρογράφων με θέμα «Ματιές στην ιστιοφόρο ναυτιλία των Οινουσσών». Ανέκδοτο.
 • Σπέης Γ., (2010-μέχρι σήμερα) Συλλογή υλικού και συγγραφή βιβλίου με θέμα την αγγειοπλαστική στην Κέα. Ανέκδοτο.
 • Σπέης Γ., (2011-μέχρι σήμερα) Μελέτη και συλλογή υλικού με θέμα την αποθήκη κάρβουνου στην Κέα για τροφοδοσία των ατμόπλοιων.
 • Σπέης Γ., (2011) Συγγραφή βιβλίου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με θέμα τα ποιμενικά της Ελλάδας. Υπό έκδοση.
 • Σπέης Γ., (2009), «Οι Σιφνιοί της Άνδρου- Η αγγειοπλαστική στην Άνδρο τον 20ό αιώνα», Ανδριακά Μελετήματα 3,  Καϊρειος Βιβλιοθήκη Άνδρου
 • Σπέης Γ. και Παλαιολόγου Κ., (2005), «Η Μελισσάνθη και οι μέλισσες», για τη μελισσοκομία στην Άνδρο, Βιβλίο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, εκδόσεις Κέδρος
 • Σπέης Γ. και Παλαιολόγου Κ., (2005), «Ένα λιοτρίβι στην Αλόνησο», για την εληά και τα λιοτρίβεια, , Βιβλίο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, εκδόσεις Κέδρος 
 • Σπέης Γ. και Παλαιολόγου Κ., (2005), «Ένας νερόμυλος στη Τζιά», Βιβλίο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, εκδόσεις Κέδρος 
 • Σπέης Γ. (2003), «Θουρίδες και μελισσοτόπια», Καϊρειος Βιβλιοθήκη Άνδρου,
 • Σπέης Γ. (2000), «Το λάδι και η ελιά στην Άνδρο»
 • Σπέης Γ. (2000), «Τα αιγνουσιώτικα σόγια». Το υλικό που συγκεντρώθηκε χρησιμοποιήθηκε και για την συγγραφή του έργου «Μνήμες και μαρτυρίες του νησιού μας». Η μελέτη αυτή βραβεύθηκε από το Λαογραφικό Αρχείο της Ακαδημίας Αθηνών το 2001 με τον πρώτο έπαινο.
 • Σπέης Γ., (1998-2000) Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Σαπφώ» του ΙΕΛ (Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου) για τη δημιουργία πολιτισμικών/τουριστικών CD με θέμα ελληνικά νησιά. Τα νησιά που προβάλλονται είναι η Άνδρος, Πάρος, Μύκονος, Δήλος, Σαντορίνη, Λέσβος και Νάξος. Η εργασία του περιλαμβάνει τη συλλογή υλικού, βιβλιογραφική έρευνα, επιλογή υλικού και συγγραφή κειμένων.
 • Σπέης Γ. (1997), «Η δημιουργία της ναυτιλίας των Οινουσσών μέσα από ένα μαθηματάριο του 1874 βασισμένο στην Λογαριαστική του Εμμανουήλ Γλυζούνιου του 16ου αιώνα ».
 • Σπέης Γ. (1995), «Παραδοσιακές τέχνες και επαγγέλματα»,  Υπουργείου Πολιτισμού